Aldersgrenser

Kinosal kino barn 3D

Er du gamal nok til å sjå filmen?

Medietilsynet skal handheve forskrifter om aldersgrenser, fastsett av Stortinget. Under finn de ei oversikt over reglane om aldersgrenser.

Dette er symbola og reglane:

A - Tillatt for alle

7 år
Adgang for personar frå fylte sju år aleine og for personar frå fylte fire år i følgje med myndig person.

11 år
Adgang for personar frå fylte elleve år aleine og for personar frå fylte åtte år i følgje med myndig person.

15 år
Adgang for personar frå fylte femten år aleine og for personar frå fylte tolv år i følgje med myndig person.

18 år
Kun adgang for personar frå fylte atten år.

Om ledsagerprinsippet
Ledsagerprinsippet, som går ut på at føresatte over 18 år kan ta med seg barn som er tre år under aldersgrensa. Ordninga er etablert for å gi medbestemmelsesrett og ansvarliggjere dei som kjenner barnet eller ungdommen best. Derfor er det i lova lagt opp til at føresatte, i siste instans, skal vurdere om filmen er passande for sitt barn eller ungdom.

Fraråding og tilrådingar om egnethet
I tillegg til å sette aldersgrenser på filmer skal Statens Filmtilsyn gi råd om kven ein film passer for. På denne måten tilbys publikum ytterligare informasjon om kvar einskild film. Dei ulike kategoriane for egnethet er: Familie, barn, barn/ungdom, ungdom, ungdom fra 13, ungdom/voksen, voksen.

Filmtilsynet kan også fraråde filmar og som ei hjelp til foreldre har filmtilsynet lagt stadig større vekt på å informere ved hjelp av frarådinger.

De ansatte ved norske kinoer har PLIKT og RETT til å sjekke at publikum er gamle nok til å sjå filmen, og dei kan utvise dei som er for unge i følge aldersbestemmelsene.

Sjøborg kino ønsker publikum hjertelig velkommen til gode filmopplevelsar!

Dessverre er det slik at kjøpte billetter ikkje refunderes. Skulle du bli stoppet i døra fordi at du ikke er gamal nok, får du dessverre ikkje pengane tilbake.