Billettinformasjon

Illustasjon kinobilletter

Ungdomsbillettar

Møre og Romsdal fylke har blitt plukka ut av Kultur- og kyrkjedepartementet (KKD) til å delta på Kulturkort for ungdom. Ordninga Kulturkort for ungdom skal gi ungdommar i målgruppa opptil 20 år tilgang til rabatterte kulturbillettar i fylket. I Ulstein vil det i første omgang gjelde på kinobillettar og dei kommunale kulturarrangementa.

Du kan kjøpe/reservere billetten i kafeen ved Ulstein Arena og i kinokiosken. Denne billettkategorien er inntil vidare ikkje tilgjengleg for e-billett.

Ved kjøp av ungdomsbillett, må du kunne vise gyldig legitimasjon.

Billettkategoriar på kino:
Born (under 15 år)
Voksen

Kjøp av billettar

E-billettar
Du kan kjøpe e-billettar på nettsida her, klikk på klokkeslettet på den aktuelle forestillinga.

Billettane kan takast ut på printeren heime eller i Kinokiosken. Pass på at du får med QR-koda på billettane dersom du printer dei ut heime. Om du vil hente dei i Kinokiosken er det viktig at du har med betalingskortet (evt dei fire siste sifra på kortet), samt e-referansa du får ved stadfesting av kjøpet. Du kan også vise billetten på mobil.

Kafeen ved Ulstein Arena
Du kan også kjøpe og reservere kino- og kulturbillettar i kafeen ved Ulstein Arena. Besøksadresse er Vikemyra 2, telefon 901 85 764.

Kinokiosken
Kinokiosken har ope 45 minutt før kvar kinoforestilling og andre arrangement. Her kan du både kjøpe og reservere.

Reserverte billettar må hentast innan tre dagar etter reservering. Billettane kan hentast i kafeen ved Ulstein Arena eller i Kinokiosken. Er hentefrist same dag som forestillinga, må dei hentast seinast 30 minutt for forestillinga startar.

NB: Kjøpte billettar vert ikkje refundert.

Handikapplassar og følgjekort
Følgjekort-billettar kan kjøpast på nett (eigen kategori). Desse kjøpast saman med kjøp av ordinær billett, og følgjekort visast i døra. For kjøp av HC-plass, ta kontakt med Ulstein Arena på 70017700.