Om huset

Bilde av Sjøborg kulturhus

Sjøborg kulturhus vart offisielt opna i juni 2007, og er samlokalisert med Quality Hotel Ulstein. I oktober 2007 vart også kinoen opna, og dermed er det nyaste og mest komplette kulturhuset på Sunnmøre ferdig.

Sjøborg kulturhus er ein del av sameiget Ulstein kultur og konferansesenter A/S, som er eigd av Ulstein kommune og Ulstein hotell A/S, og er samlokalisert med Quality Ulstein hotell. Kulturkontoret i Ulstein er ansvarleg for drifta av kulturhuset, med utleige av huset til kulturføremål og drift av Sjøborg kino.

Bilde fra opning

Salar og scene

Storsalen i Sjøborg har to amfi, der fremste amfi har 228 seter og bakerste amfi har 240 seter. Ved mindre konsertar/ arrangement, kan ein dele salen, slik berre det fremste amfiet er bruk, og ein får dermed ein intim og tilpassa sal.

Om ein ønksjer det, kan ein ved bruk av eit mindre sceneområdet, få plass til om lag 50 stolar framfor det fremste amfiet, noko som gir salen 518 seter.

Bilde fra opning

Sceneområdet i Sjøborg er om lag 9 x 16 meter, på flatt golv. Dersom arrangementet krev scene, kan dette byggast i ulike høgder, etter arrangøren sine ønskjer.

Salen er utstyrt med ein topp Meyer M'elodie lydrigg, som tilfredstiller dei fleste behov. Sal/ scene har ei grunnutrustning i høve lys, men vil nok måtte supplerast etter ønskje/ behov.

Sjøborg kino vart opna 12.oktober, med framsyning av ”Harry Potter og Føniksordenen”. Salen har 119 seter i ein romsleg og flott sal, med ein særprega arkitekur.

Sjøborg kino har eit moderne lydanlegg, som har hausta godord frå filmpublikum.

Bilde fra salen

I kinokiosken kan får du kjøpt både billettar og snacks før framsyninga.
Kinoen kan også nyttast til mindre konsertar, teater eller møter.