Babykino

Babykino er eit tilbod på Sjøborg kino der mødre/fedre kan ta med babyen til ei kinoforestilling.

Filmen visast med dempa lyd og litt lys i salen. Det er lov å bevege seg i salen. Vi prøver å sette opp babykinovisningar med jamne mellomrom. Kom gjerne med innspel til oss. Om du er på Facebook, kan du bli med i den opne gruppa "Sjøborg kino - babykinotilbod".

Henter innhold...