Leige av huset

Bilde fra salen

Sjøborg kulturhus og kino kan leigast.

Kulturhuset og kinoen kan leigast til konsertar, teater, møter, stemne og andre kulturelle føremål. All leige av kulturhuset skjer gjennom kulturkontoret i Ulstein kommune. Trykk på linken under, for å sjå dei fullstendige leigevilkåra.

Vilkår for leige